تبلیغات
درمان اعتیاد و گروه درمانی لژیون مسعود غفاری - متن سی دی"رمضان"از مهندس-قسمت اول

بیایید این آتش ویرانگر را مهار کنیم!

متن سی دی"رمضان"از مهندس-قسمت اول

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 18 اردیبهشت 1397-10:02 ب.ظ

رمضان

images

به نام قدرت مطلق الله

امروز 19 خرداد 1394

خوشحالم میبینم اکثر بچه ها دارند آدامس می خورند وخوردن آدامس نشانه ی خیلی خوبی است.بچه هایی که تا چند وقت پیش آدامس نمی خوردن حالا همه مشغول جویدن آدامس هستند واین خیلی باعث خوشحالی است.

مطلبی را که می خواهم امروز بیان کنم،مربوط به تاریخ 26/8/80 است که شاگرد با استادش باهمدیگر صحبت می کنند؛در این قصه ی ادامه دار ما.

عنوان این مطلب (عظیم ترین مکتوب) که کتاب آسمانی ماست.

برای اینکه بدانید ما هم درجای خویش که هم هست وهم نیست،به گونه ای رمضان را آغاز نمودیم از خواسته های خودکه می دانید ،درخواستی نداریم .این ماه مبارک معلم خوبی است برای آنانی که برای تزکیه ی خویش با آگاهی تلاش می نمایند.برای فهمیدن وجذب مطالب،در گفته ها بایستی دلی روشن وقلبی پر از نور باشد.وتوان واندیشه در آن مانند امواج ونور روشنایی داشته باشد.این عمل شما نشان از این است که در اعماق وجود هستی انسانها چراغی روشن بنمائید که این سبب رهایی یا راهی باشد تا از اعماق تاریکی ،به طرف روشنایی قدم بردارد .کتاب اول بایستی خوب در دلها جای بیابد وفهم گرددوآنگاه می شود از آن آنچه ارسال شده می شود،برای باز کردن عظیم ترین مکتوب ارسالی به کار آید ،نام آنرا خود می دانید.واما آموزش وتعلیم دادن شما که به مطالبی منتهی می شود ،بسیار خوب است زیرا در آن حالت اشارات را خوب خواهید دید.این دستور می گوید: ما  هم خوشحالیم زیرا کلید باز می شود واز آنچه می خوانید ومکتوب می کنید،مانند یک مساله به نظر بسیار سخت ویا کلیدی ،کائنات را در ساده ترین کلمات به رشته تحریر درمی آورید که جایگاه دانش وادراک را مشخص می نماید.به عبارتی به اقیانوس غلبه یافته ودرآن به آرامی غوطه ور می شوید ویک بار دیگرآموزشی به گونه ای دیگر درخور اندیشمندان ظهور می یابد که با دید بصیرت به آن بنگرد وکلیدهارا بیابند وبه کاربگیرند وعبادت الله رابا تمام وکمال انجام بدهند.

خب این یک پاراگرافی خواندم که مربوط به ماه رمضان می شه که ما هفته ی آینده دومرتبه رمضان را به اتفاق با هم جشن     می گیریم.

الان از اون روزی که کنگره60 بنا شده،همیشه یک مراسم خاصیه ،می دانید بچه ها در ماه رمضان در کلیه شعب مراسم افطاری دارند اگر روزه هم نمی گیرند ولی افطاری همه می خورند. یک حالت خوبی در کنگره هست .وقتی غذا خوردن دور هم باشه ،انسانها را بهم نزدیک تر می کند،انسانها را بهم صمیمی تر می کنه .

می دانید،شروع کنگره60 از ماه مبارک رمضان بود.یعنی الگو از آنجا برداشته شد.در اونجا بود که نظم وترتیب و مصرف شروع شد ودقیقا” متد DSTالگویی هست از ماه مبارک رمضان.یعنی روش DSTالگویی است از ماه مبارک رمضان .روش DSTخودش یک نوع روزه است . درمتد DSTشما روزه می گیرید ،روزه ی مواد می گیرید.ما انواع واقسام روزه داریم .فقط روزه ی آشامیدن وخوردن،یک نوع روزه است .یک روزه هست که روزه ی سکوت است .که باز در کتاب به حضرت مریم می گه 3روزصحبت نکن با هیچ کس.صحبت نکن باز خودش یک نوع روزه است. فقط مال آشامیدن وخوراکی نیست .ممکن روزه ،روزه ی سکوت هم باشدممکنه روزه ،روزه ی نخوابیدن باشه .ممکنه روزه نخوردن گوشت باشه.ممکنه روزه نخوردن برنج باشه.و ممکن روزه مصرف نکردن مواد مخدر باشه.یا مصرف نکردن یک نوع دارو باشه.ما در متد DSTیاد می گیریم یعنی از اول کسی که واردسفر DSTمی شه یعنی روزه می گیره.روزه ی مواد می گیره.فاصله ی روزه اش 8ساعت به 8ساعته.

صبح ساعت 8 داروت می خوری ،تا ساعت 4 بعداز ظهر نباید بخوری.باز 4 می خوری تا ساعت 10 شب نباید بخوری.تازه از اون روزه هم یک خورده سخت تر است.چون در روزه ی معمولی شما در موقع سحر ،هر چی دلت بخواد می توانی بخوری.افطارهم هرچی دلت بخواد می توانی بخوری ولی در روزه DSTما که می گیریم ،صبح یک مقدار مشخص می توانی بخوری،افطار هم یک مقدار مشخص می خوری واین مرتب بهم پیوسته است.الگوی ما از اونجا برداشته شده.حالا ما در پیش داریم،بچه ها هم به اصطلاح همه مصرف کننده اند،سفر اولی ها ؛ما با این خیل مصرف کننده ها چکار باید بکنیم ؟آیا تکلیف ما در ماه مبارک رمضان چجوری است؟مطلب خیلی جالبی داره.شاید شما باورتون نشه ! دفعات قبل هم گفته ام که آخرین دینی که آمد،رسول خدا ،شاید شما باورتان نشودولی ساده ترین قوانین را دارد.که در باور شما ممکنه نگنجد.بایستی که ذهن شما بره به یک چیزهای سخت ونگاه کنید وبگید پس چرا این اینجوری ..نه اینجوری نیست.اگر بیایید مطالب دیگر را ببینید ،بعد تشخیص می دهید.برای ما مثلا” بعضی اوقات خیلی می خواهیم محکوم کنیم ،می گیم چرا ارثیه زن 2/1 باشه ،چرا 4تا زن می گیرند .                                              چرا2تا زن می گیرند .چرا یکی می گیرند.چرا زنها نمی توانند 4تا شوهر بگیرند .این صحبت ها مثلا” خیلی خیلی گفته می شود.ولی شما در نظر بگیرید ومقایسه بکنید دین این مکتب ر با مکتب کاتالیک ،اصلا” ازدواج کردند دیگه طلاق نمی توانند بدهند .طلاق چیز بدی نیست ودرسته زیادیش خوب نیست ولی اگر نبود،تکلیف چی می شد؟ما بعضی بیماریهای روانی ،مرد یا زن ،کار ندارم؛بعضی اوقات می بینی نمی شه زندگی کرد ،در دین کاتالیک نمی شه طلاق بدی.همینی که هست!پادشاه انگلستان می خواست ملکه را طلاق بدهد،نمی توانست.می خواست با یکی دیگه ازدواج کنه .پادشاه بود ،نتوانست این کار را بکند .که آخرش اومد گفت من دین جدید درست می کنم .یه شاخه ی جدا شد از کاتولیک ،پرودستان را بوجود آورد.گفت اصلا” نمی توانم .در دین ما این کار به سهولت انجام می گیره.حالا در دین ارتودکس ؛من شنیدم وامیدوارم درست باشد.اونجا اگر بخواد طلاق بده ،باید 7سال این زن وشوهر از همدیگر جدا باشند.یعنی با هم ارتباطی نداشته باشند.ودر عرض این 7سال زنه هم با هیچ کس ارتباطی نداشته باشد ومرد هم با هیچ کسی ارتباط نداشته باشه ،دوتا هم با هم ارتباط نداشته باشند.بعد از 7سال طلاق جاری می شه. بعضی قوانین را بروید در بعضی جاها مطالعه کنید وبعدا” بیاید تا بهتون بگم یک من ماست چقدر کره داره.شما روزه می گیرید؛مثلا” ،اگر مریضی نگیر.اگر مسافرت می رید،نگیر.اگر نماز می خوانید ومسافرت می روید نصف بخونید.

یعنی برای همه چیز در نظر گرفته شده که این کار به سهولت انجام بشه من حالا روزه را که می خواهم نگاه بکنم،دوتا شکل داره.اگرنگاه بکنید در خود کتاب ،من متخصص وکارشناس کتاب عظیم نیستم؛از جهت مذهبی هم بررسی اش نمی کنم.از جهت کار خودم دارم بررسی می کنم.که خوب این کتاب عظیم در ماه رمضان نازل شد.که میگه: فرو فرستاده شد قرآن ،برای راهنمایی ؛یعنی این کتاب فرستاده شده ،برای رهنمون بشر؛که چگونه زندگی کنه وچگونه به راه راست بره وچگونه بتواند جدا بکند؟یعنی بدی را از خوبی چجوری تشخیص بدهد. تشخیص بده چی ارزش است وچی ضد ارزش است.این کار را بتونه بشر بکنه.کتاب مال اینه .برای بهتر زیستن است. نیامده است بگوید،کتاب وفرستادم ونازل کردم برای اینکه بخوانید وعبادت کنید.نگفته کتاب ونازل کردم ،بالای قبرها بگذارید.نگفته کتاب ونازل کردم وقتی کسی مریض شد یزارید بالای سرش.نگفته کتاب ونازل کردم یکی که مریضه ومی خواد بمیره ،بشینن بالای سرش وبخونن.برای اینا نازل نکردم.گرچه اونا هستش ودر جایگاه خودش خیلی هم محترمه وقابل قبوله واون اثرات را هم دارند.ولی به قول یکی از بزرگان خودمونکه می فرمایند:حفظ قران آغاز فهم وعمل .شما اگر می خواهید حفظ کنید،آغازی است برای فهمیدن وعمل کردن.برای ثواب نیست .شما اگر حفظ بکنید،ولی نه بفهمیش ونه عمل کنی فرقی نمی کنه،اثری نداره .یک صوتی هست.بنابراین ما اگر بیایم ،ماه رمضان را نگاه کنیم ،نمی خوام از دیدگاه عبادی بهش نگاه بکنیم.چون دیدگاه عبادی به ماه رمضان نگاه کردن ،در تخصص ما نیست.ما بریم در سیستم خودمون ،ما چگونه می تونیم از این به عنوان یک امر تربیتی استفاده بکنیم.آیا می تونیم به عنوان یک مساله آموزشی ازش استفاده کنیم یا نه؟چون ما روزه را که در سیستم کنگره بپا می کنیم ،برای قسمت آموزشیش است .برای قسمت تزکیه است .برای اینکه بدانید این ماه مبارک معلم خوبی است برای آنانی که بدانند ،تزکیه خویش با آگاهی تلاش می نمایند. ماهی هست برای تزکیه .تزکیه یعنی پالایش.یعنی تسفیه .یعنی یک آب گل آلود لجن فرض کن وجود داره،اینو تصفیه می کنیم .می کنیم آب زلال و نوشیدنی وآشامیدنی .آدم هایی که دارای نا خالصی های متعدد هستند،اگر تسویه بشوند از نا خالصی،می شود تزکیه.پس برای تزکیه ی خویش با آگاهی تلاش می نمایند. یک موقع هست شما تلاشی که دارید می کنید،در کتاب یا درهمین روزه ،برای آگاهی این کار را می کنی،با فهم این کار را می کنی.یک کاری انجام می دید ،این کار ثواب داره ،خوب ،خوبه.عالیه ،ثواب داره.یک وقی هست با تمام بیداری،هوشیاری تمام داری انجام می دی.برای فهمیدن وبرای جذب مطالب در گفته ها . وقتی پالایش بشید،تزکیه بشی ،با آگاهی برای فهمیدن وجذب مطالب در گفته ها .گفتنی ها همه گفته شده .ماچقدرش را میتونیم بفهمیم.چقدرش را می توانیم جذب بکنیم.از این کتاب عظیم ،ما چقدرش را جذب کرده ایم.هنوز دربعضی شرایط ما مقدماتش هم متوجه نشدیم.بنابراین ،برای آنانی که برای تزکیه ی خویش با آگاهی تلاش می نمایند ،برای فهمیدن وجذب مطالب در گفته ها .گفته های بسیاری گفته شده چقدرش را می توانیم بفهمیم ،چقدرش را می توانیم درک کنیم.بایستی دلی روشن وقلبی پر از نور باشدو توان واندیشه در آن مانند امواج ونور روشنایی داشته باشد.برای اینکه بفهمی وگفته ها را جذب بکنی باید دلی روشن داشته باشی.یه قلبی داشته باشی پرنور باشه.اندیشه مثبتی داشته باشی تا اون به قلب تو روشنایی بده.یعنی با دلی مملو از کینه ونفرت وحسد وبدخواهی وآزار مردم هیچ وقت نمی تونی تسویه وپالایش بشی.در صورتی می تونه مطالب مفید باشه که کارها انجام بگیره.اگر این کارها انجام نگیره اثر تربیتی یا تسویه ای یا تزکیه ای برای ما نداره.

حالا که ما می خواهیم این کار را انجام بدیم،(این عمل شما نشان از این است که در اعماق وجود هستی انسانها چراغی روشن بنمائید که این سبب رهایی یا راهی باشد تا از اعماق تاریکی ها به طرف روشنایی قدم بردارند)اینجا مربوط به کار ماست .این کاری که می خواهیم در اینجا انجام بدهیم ،در کل شعب کنگره60 ،می خواهیم در اعماق وجودی هستی اانسان ها ؛کدام انسان ها ؟انسان هایی که مملو از مواد مخدرند.شیشه هروئین ،تریاک ،حشیش،بنگ ،انواع واقسام مشروبات الکلی،سیگار .در همه ی اینها غوطه ورند وخودشان هم نمی دانند.ما می خواهیم در وجود اینها ،یک چراغی را روشن کنیم.اینهایی که اگر یکیشون بره در مکان مذهبی راهشان نمی دهند.اگر یک مصرف کننده هروئینی با وضعیت آشفته وبهم ریخته ای بخواهد برود یه مسجد،بعضی اوقات ،بعضی جاها جلوشو می گیرند.اونایی که مرتبند،حاج آقا هستند؛همیشه سرصف اول نماز ایستادن که هنری نیستش.اینا که مرتب از تو صف اول هستند وضع مالیشونم خوبه ؛خب بسیار عالی ،اونا که هدایت شده هستند. اینا که چراغ دلشون روشنه،ما اینجا اگر اومدیم اون حشیشی وبنگی وهروئینی والکلی را ،اومدیم وتو دل اون چراغ روشن کردیم،اونو تونستیم به صراط مستقیم نزدیک کنیم،شاهکار در حقیقت اینجاست.اگر اینا با این وضعشان به خانقاه هم بخواهند بروند،راهشان نمی دهند؛می گویند برو بیرون.اینجا جای آشغال هایی مثل شما نیست.توهین هم می کنند.اگربخواهد در مجلس بودایی ها برود،از مجلس بودایی ها هم می کنندش بیرون.توی کنیسه یهودی ها هم می کنش ،بیرون.تو بعضی از کلیساها هم باز می کنش بیرون.بعضی از معابد بخواهد برود،می کنش بیرون.کاری که می خواهیم انجام بدیم ،می خواهیم در عمل ما ,در اعماق وجود هستی انسان ها چراغ روشن بنماییم که این سبب رهایی ویا راهی باشد تا از اعماق تاریکی ها به طرف روشنایی ها قدم بردارند.خب چنین فردی را می خواهی بگویی که ،اومد وارد سیستم کنگره شد،برو فکر این چیزا نباش باید روزه بگیری؟ازصبح روزی 17 ساعت روزه بگیر.یک مرتبه اینکارش کنی؟شما یه دانشگاه می خواهی بفرستی؛یک پیش دانشگاهی داری ،دبستان می خواهی بفرستی ،می گی اول برو،پیش دبستانی ،که آمادش کنی برای دبستان.ما هم در کنگره،یه پیش دانشگاهی داریم یه پیش دبستانی داریم،یه پیش آگاهی داریم،اگرما می آییم در کنگره 60 میگیم،روزه بگیرید وموادتان هم بخورید،این مثل مرحله ی پیش دانشگاهیه.مثل مرحله آمادگی که ذره ذره به این نقطه برسیم کارما اینه.که یک چراغی روشن کنیم که باعث رهایی بشه.یک سری چیزها را ما درک نکردیم.یعنی جهت آگاهی نبوده.یا اومدیم با کتک وبا شلاق بهش گفتیم روزه بگیر،که یک خاطره ی بدی براش گذاشتی.یا اصلا” روزه نگرفتی ومورد استیضاح قرار دادی. ما اگر بخواهیم نگاه بکنیم،لزوم گرفتن روزه در کنگره60 چی هست؟آیا یک مساله عبادی ؟یا مساله سیاسیه ؟درکنگره 60 گرفتن روزه نه عبادی است نه سیاسی. صرفا” یک مساله آموزشی است. بلکه صرفا”مساله تزکیه است ویک مساله پالایشه.یک مساله است که در یک ماه ما تمرین می کنیم .سازندگی می خواهیم .سازندگی برای چی؟حالا می خواهم قضیه را براتون میگم.

ما در قسمت بیماری خودمان،یک جسم داشتیم ویک روان داشتیم ،ویک دانه جهان بینی.بیماری اعتیاد،جسم ،روان ،جهان بینی.حالا وقتیکه دارم میام جلو،از موقعیکه من جهان بینی را وارد مقوله ی اعتیاد کردم،چون تا قبل ازاون اعتیاد دوتا بود،یکی جسم بود،یکی روان بود.یکی مساله جسمی بود ویکی مساله روحانی بود.اینجا سه قسمت شد.جهان بینی که وارد شد،حالا میبینم جهان بینی در همه جا لازمه.جزو بافتشه .ما برای بیماری اعتیادکه حتما” جهان بینی از پایه های اصلیشه.حالا اگهاز بیماری اعتیاد بگذری برای بیماری روحی روانی هم یکی از پایه های مهمش ،میشه جهان بینی.میاید برای بیماری جسمی ومیبینی اصلا” بیماری جسمی،دراثر عدم وجود جهان بینی بوجود آمده. یعنی یک تفکر پوچ وتفکر بی خدایی ،تفکربی اعتقادی،تفکری که یک انسان در خلاء باعث بروز سایکوسوماتیک ،بروز انواع واقسام بیماری ها میشه.اگر شما می ایید وفرض کن خدا را حذف می کنید یاایمان را حذف می کنیدیا انسانیت را حذف می کنید ،اینارو حذف می کنید،این رو خلاء وپاش رو هیچ جا نیست.به هیچ چیز بندنیست وایجاد مشکل می کنه.خب می آییم روی جهان بینی بیمار،می آییم روی ورزش،ورزش هم فاقد جهان بینی است وده شاهی ارزش نداره.ورزشی که توش جهان بینی نداشته باشه،میشه مصرف کننده مواد مخدر،میشه یک آدم فاسد؛یک آدم ازخودراضی،یک آدم بی مسئولیت ،یک آدم زورگوو…پس ببینید در اونجا هم جهان بینی خیلی خیلی مطرح است.حالا این جهان بینی وای به حالی که بره تو مسائل سیاسی،که خطرناک ترین  جا اونجاست.که مثلا” وکیل مجلس باشه ولی جهان بینی نداشته باشه.وزیر باشه،جهان بینی نداشته باشه،مسئولیت قسمت بزرگی را داشته باشه،استاندار باشه ،فرماندار باشه،جهان بینی نداشته باشه.تو هرقسمتی.اونجا دیگه فاجعه است .پس تو همه ی سطوح حتی تو مکانیک ماشین ،اگر جهان بینی بلد نباشه چه فاجعه هایی ممکنه بوجود بیاد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
the viagra hotel
شنبه 18 خرداد 1398 12:13 ق.ظ

Excellent way of describing, and pleasant article to obtain data on the topic of my presentation topic, which i am going to deliver in academy.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo
19
19