بیایید این آتش ویرانگر را مهار کنیم!

مجموعه سوال های ترتیبی (( جهان بینی دو))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:43 ق.ظ

1- گام اول در جهان بینی چیست ؟

2- در چه زمانی در بازی برای خود مشکلات درست می کنیم ؟

3- زندگی ما شبیه به چه چیزی است ؟

4- در کنگره شصت ما به چه چیزی معتقد هستیم ؟

5-در جهان بینی ما بدنبال چه چیزی هستیم ؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه سوال های ترتیبی (( جهان بینی یک))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:40 ق.ظ

1- جهان بینی را تعریف کنید .

2-جهان بینی درون و برون را توضیح دهید .

3-مقوله جهان بینی اولین بار کی و کجا مطرح شد ؟

4-سفر اول چیست ؟

5-سفر دوم چیست ؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی چهاردهم ))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:33 ق.ظ

1-عنوان وادی چهاردهم را بنویسید .

2-وقتی باورها با محبت واقعی عجین شوند چه میشوند ؟

3-دیگرانی که هیچوقت حضور نداشته اند مانند چیست ؟

4-نام نامی انسان ها از چه چیزی است ؟

5-همیشه چه چیزی ما را یاری خواهد رسانید ؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی سیزدهم ))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:32 ق.ظ

1-عنوان وادی سیزدهم را بنویسید .

2-یوم الفصل چیست ؟

3-یوم افصل کره زمین کی و چگونه است ؟

4-منظور از نقطه چیست ؟

5-موجود یک بعدی چگونه موجودی است ؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی دوازدهم ))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:30 ق.ظ

1-عنوان وادی دوازدهم را بنویسید .

2-در کجا قدرت مطلق اعلام کرد که جانشینی قرار داده ؟

3- صور پنهان انسان از چه چیزی خلق شده ؟

4- جهان خاکی از چه ذراتی تشکیل شده ؟

5-انسان برای چه مدت رهسپار زمین شده ؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی یازدهم ))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:29 ق.ظ

1-عنوان وادی یازدهم را بنویسید.

2-در چه زمانی اهریمن از فرمان سرپیچی کرد ؟

3- به چه دلیلی اهریمن از فرمان سرپیچی کرد ؟

4- به انسان چه ویژگیهایی داده شده است ؟

5- به چه طریق انسان را می توان از مسیر صعودی اش منحرف کرد ؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی دهم ))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:26 ق.ظ

1-عنوان وادی دهم را بنویسید .

2- وادی دهم به چه چیزی تشبیه شده است ؟

3- مسیر تکامل و مسیر زندگی چیست ؟

4-به چه دلیل صفت گذشته در انسان صادق نیست ؟

5- بزرگترین معجزه ی حیات چیست ؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی نهم ))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:24 ق.ظ

1-عنوان وادی نهم را بنویسید.

2-در وادی نهم پیام برای چه کسانی آمده است ؟

3-چه چیزی در وادی نهم ضرورت دارد ؟

4-راهنمای درون کیست ؟

5-راهنمای بیرونی کیست ؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی هشتم ))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:22 ق.ظ

1-عنوان وادی هشتم را بنویسید .

2-قدرت مطلق تا چه مدت به شیطان فرصت داد؟

3-حق انتخاب انسان را بنویسید .

4-خداوند برای عذرخواهی انسان چه شرطی را قرار داد ؟

5-پس از بسته شدن پیمان چه فرمانی صادرگردید؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه سوال های تربیتی (( وادی هفتم ))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:20 ق.ظ

1-عنوان وادی هفتم را بنویسید

2-در وادی هفتم بحث روی چه چیزی است ؟

3-به چه دلیل برخی در اعتیاد دست به خودکشی زده اند ؟

4-ریشه بیماری در چیست ؟

5-یکی از مهم ترین و اصلی ترین مساله ها چیست ؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی ششم ))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:18 ق.ظ

1-عنوان وادی ششم را بنویسید

2-فرق بین عقل و روح چیست ؟

3-در وادی ششم به چه چیزی اشاره می شود ؟

4-عقل کل مانند چیست ؟

5-عقل از چه موادی تشکیل شده است ؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی پنجم ))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:16 ق.ظ

1-عنوان وادی پنجم را بنویسید

2-در وادی پنجم چه یادآوری و چه راهکارهایی به ما می دهد ؟

3-برای اصلاح اخلاق ، رفتار ، کردار و منش خود چه باید کرد ؟

4-وقتی که اندیشه و تفکرات ما نیک باشد چه اتفاقی می افتد ؟

5-برای پاکسازی خودمان چه پله هایی را باید در نظر بگیریم ؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه سوالهای ترتیبی (( وادی چهارم ))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:13 ق.ظ


1-عنوان وادی چهارم را بنویسید؟

2-به چه دلیل برداشت ما از نیروی مافوق یا نظام دهنده ی هستی ناصواب بوده ؟

3-برای شناخت نیروی مافوق چه باید بکنیم ؟

4-هسته چند معنی دارد ؟

5-سایر موجودات از چه موهبتی بهره نمی برند ؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه سوالها ی ترتیبی (( وادی سوم ))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:10 ق.ظ

1-عنوان وادی سوم را بنویسید

2-انسان چگونه به موضوع واقعی می رسد ؟

3-بیشترین بار اعتیاد بر دوش چه کسی است ؟

4-اگر ما امروز دچار مشکلات جسمی و جنسی هستیم دلیل این دردها و رنج ها چیست ؟

5-چرا بایستی با شهامت درد و رنج ها و مشکلات را تحمل کنیم 

ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه سوالهای ترتیبی (( وادی دوم ))

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-01:05 ق.ظ

1-عنوان وادی دوم را بنویسید

2-در وادی دوم دلیل اینکه خوشحالیم ، که به جنگ خود ادامه میدهیم چیست ؟

3-ما به دلایلی سال ها جهت را گم کرده بودیم حال چه باید بکنیم ؟

4-در ادامه کار و کوشش ما به چه نتایجی می رسد ؟

5-اگر در وادی اول درست فکر کرده باشیم چه چیزی برای ما روشن می شود ؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سوالات کتاب 60 درجه زیر صفر

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-12:49 ق.ظ

***مجموعه سوالهای ترتیبی کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر***

1)برای اینکه کتاب ارزش علمی داشته باشد از چه زوایایی به آن نگاه شده و گروهایی که از زوایای علمی دسته بندی شده اند کدامند؟

2)هدف از انتشار این کتاب چه بوده است؟

3)قوانین کتاب مثل چیست؟

4)شروع نوشتن کتاب چه زمانی بوده؟

5)در زمان نوشتن کتاب مهندس چند سال داشته اند؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

متن سی دی با نادان سخن مگوئید

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-01:52 ب.ظ

وقتی که انسان با یک فرد و موجود نادان برخورد میکنه واقعا" عذابی است الیم بنابراین در این قضیه میگوید با نادانان سخن مگو شما یک موقعی میخواهید یک موضوعی را اثبات و حالیش کنی هر کاری که انجام میدید اون یک ساز دیگه ای میزنه یک چیز دیگه ای میگه با اون نباید همکلام شد نادان را میشه همون شجره خبیثه دانست که نباید با انها معاشرت کرد و جایی که با این قضیه روبرو میشیم باید کوتاه بیائیم چون ما داریم نکات متعددی را یاد میگیریم که همگی نقش کلید را در زندگی ما دارند و اگر با چنین شخصی برخورد میکنیم باید ازش بگذریم و قصد تلافی کردن و حالی کردن اون نادان را نباید داشته باشیم و نخواهیم پوزش را بزنیم و دماغش را به خاک بمالیم ،ول کنیم همان جهل و نادانی خودش ، خودش را از بین میبره . یک نادان مثل کسی هست که روی شاخه درختی نشسته و با اره اون شاخه را از بیخ میبره و از اون بالا قطعا" سقوط خواهد کرد.برای همین هست که ما در مسائل خودمان از خدا می خواهیم که ما را از نیرومندترین دشمن خودمان که جهل و نادانی ما هست نجات بده چون این یک بلائی بسیار وحشتناکی هست که شاید از طاعون هم بدتر باشه که باید از آن فاصله گرفت و از آن پرهیز کرد و به آرامی جاخالی داد . سردار اینطور ادامه میدهد:


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گزارش تصویری مراسم پنجمین سال رهایی استاد جهان بینی آقای امین دژاکام

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-01:37 ب.ظروز پنجشنبه مورخ 98/1/29 جشنپنجمین سالگرد رهایی دیده بان محترم و استاد جهان بینی آقا امین دژاکام با استادی دیده بان محترم آقای مجید سلامیدر شعبه ستارخان برگزار گردید:ادامه مطلب

نوع مطلب : اخبار کنگره 60  تولدها 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سی دی ساختمان جسم

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-01:32 ب.ظ

بنام قدرت مطلق الله

ما در شما مطالبی را در حال تغییریافته‌ایم و امیدوار می‌باشیم که در طول ادامه مسائل، به نتایج قابل‌توجهی دست‌یابید. زمامدار راستین می‌گوید بایستی جبران مطالب بشود و در حال ادامه‌ی حیات خود را به درجه‌ی اعلا برساند که ذکر او باعث مطالبی می‌شود که اول خودِ او جذب و قبول می‌کند تا در درجه‌ی بعدی بتوانند به کسانی دیگر راهنمایی کنند و راهنما باشند. میدانید که قدرت و توانایی در دانستنِ تنها نیست، عمل می‌تواند دانسته‌ها را زیبنده سازد تا به دل آنانی که خواستار و نیازمند هستند، بنشیند. اطلاعات دریافت شده و قوی می‌تواند در انسان کلام بانفوذی به وجود آورد و در دیگران راه یابد.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سی دی ساختمان جسم 2

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-01:30 ب.ظ

بنام قدرت مطلق الله

پیام استاد:

در جمع آنانی که به عرش الهی می‌اندیشند و درصدد سعود هستند آرام می‌گیریم، وقتی شرایط مطلوب باشد باید قدرت چندین بار افزوده گردد، زیرا در توازن بودن است که می‌شود به پایه‌های آن خواست‌های سماوی استحکام کامل بدهیم ولی قیدوبندهای ساخته‌ی دست بشر همیشه از قدرت پرواز می‌کاهد؛ اما باید به آنچه که امروز سبب غول و زنجیر شدن بر دست و پای ماست، چاره‌ای اندیشیده، کلید آن را بیابیم و در کل حل کنیم. باید تلاش نماییم که علم و ایمان را با بودن‌ها سنجیده و آن را در یک جامی بریزیم که هر کس و یا خیلی‌ها سیر شوند و آن‌قدر بنوشد که با آن اندیشه‌های وجودی جان خویش، خود را به نقطه‌ی درک برسانند و آنگاه دیگر تهی بودن معنا ندارد.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سی دی ساختمان جسم 3

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-01:28 ب.ظ


بنام قدرت مطلق الله
گویی هر جسمِ انسان دارای یک انبار بزرگ متحرک یا جاری می‌باشد که هرچه موردنیازش باشد برای ساخت‌وساز و ترمیم خودش برمی‌دارد و این انبار بزرگ مرتباً خالی و پر می‌شود و بایستی به‌گونه‌ای مدیریت شود که هر وقت مسئولین و یا نیروهای جسم به سراغ یک ماده می‌روند، این ماده در قفسه‌های ثابت و متحرک جسم وجود داشته باشد. برای مثال: اگر ما به پتاسیم احتیاج داریم، اگر به سراغ قفسه‌ی پتاسیم رفتیم، پتاسیم لازم در قفسه وجود داشته باشد، چون این مواد اولیه برای بازسازیِ جسم نقش بسیار سازنده‌ای دارد.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پیام سی دی ساختمان جسم ۶

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-01:22 ب.ظ

بنام قدرت مطلق الله

اگر مادر شیر دادن به فرزند را قطع کند و او از شیر خشک استفاده کند، طبیعی است که مواد مخدر طبیعی دیگر به آن صورت به‌صورت کامل به نوزاد نمی‌رسد و می‌تواند مشکلاتی را برای نوزاد به وجود بیاورد. در این شرایط من تصور می‌کنم شاید حتی دادن شیر گاو و یا گوسفند طبیعی برای نوزاد با در نظر گرفتن مسائل بهداشتی، در شرایطی که امکان شیر دادن نوزاد از طرف مادر امکان ندارد، به دلیل بودن مواد مخدر طبیعی در شیر آن‌ها، به‌مراتب بهتر از شیر خشک است.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

متن سی دی تحویل گرفتن فرماندهی

نویسنده :بابک .
تاریخ:سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-01:12 ب.ظ


" به نام قدرت مطلق"
تحویل گرفتن فرماندهی نکته حائز اهمیتی می‌باشد، انسان یک ماشین بسیار پیچیده و یک ابرکامپیوتر است که به تصور نمی‌گنجد، یک تکنولوژی بالا و هوش بسیار بالا که مکانیسم آن به‌صورت یک علامت سؤال بزرگ می‌باشد. ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo
19
19شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic