درمان اعتیاد و گروه درمانی لژیون مسعود غفاری این وبلاگ متعلق به لژیون مسافر مسعود غفاری از کمک راهنمایان کنگره60 میباشد خداوند را سپاس که شرایطی فراهم آمد تا بتوانیم بگوییم : درمان اعتیاد حاصل می شود به شرط آنکه راه را یافته باشیم و این راه به همت بلند معلم بزرگوارم جناب مهندس دژاکام سالها پیش یافته شد و به ما انتقال داده شد ، حال ما نیز وظیفه داریم تا این تجربیات را به دیگران انتقال دهیم. tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com 2019-01-16T14:40:41+01:00 mihanblog.com متن کامل سی دی تسلیم قدرت مطلق { مهندس دژاکام } 2018-09-08T10:04:42+01:00 2018-09-08T10:04:42+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/327 بابک .  بتوانیم عزم راسخ اراده و بخواهیم با صبر یعنی با حوصله طی نماییم و طریق بالا آمدن از زیر چرخ های امواج را فرا بگیریم آن وقت می توانیم بگوییم که ما با مبارزه و جنگ با طبیعت آموختیم که آماده و حاضر بر جام بیماری از آن چه که تو می خواهی هستیم یعنی تسلیم به قدرت مطلق.  

 بتوانیم عزم راسخ اراده و بخواهیم با صبر یعنی با حوصله طی نماییم و طریق بالا آمدن از زیر چرخ های امواج را فرا بگیریم آن وقت می توانیم بگوییم که ما با مبارزه و جنگ با طبیعت آموختیم که آماده و حاضر بر جام بیماری از آن چه که تو می خواهی هستیم یعنی تسلیم به قدرت مطلق.  
]]>
متن کامل سی دی شناخت{ مهندس دژاکام } 2018-09-07T09:57:02+01:00 2018-09-07T09:57:02+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/324 بابک . پس این مبحث شناخت در تمام سطوح با ما هست و ما این شناخت را پیدا کرده ایم که در قسمت ریکاوری توانسته ایم از جهان تاریک و ظلمت خارج شویم پس شناخت مسئله ای بسیار مهم است

پس این مبحث شناخت در تمام سطوح با ما هست و ما این شناخت را پیدا کرده ایم که در قسمت ریکاوری توانسته ایم از جهان تاریک و ظلمت خارج شویم پس شناخت مسئله ای بسیار مهم است
]]>
متن سی دی غریزه جنسی 2{ مهندس دژاکام } 2018-09-07T09:14:57+01:00 2018-09-07T09:14:57+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/323 بابک . پس مواد مخدر به کلی این تخریب رو ایجاد می کنن اگر یک ماده مخدر در ابتدا  در مسائل جنسی کمک می کنه با مرور زمان اونو به سرعت از بین میبره ما نداریم ماده مخدری که اگه اومد به مسائل جنسی یه ذره کمک کرد همیشه این کمک رو انجام بده نه اول کمک می کنه بعد تخریب بسیار زیادی را به وجود میاره،


پس مواد مخدر به کلی این تخریب رو ایجاد می کنن اگر یک ماده مخدر در ابتدا  در مسائل جنسی کمک می کنه با مرور زمان اونو به سرعت از بین میبره ما نداریم ماده مخدری که اگه اومد به مسائل جنسی یه ذره کمک کرد همیشه این کمک رو انجام بده نه اول کمک می کنه بعد تخریب بسیار زیادی را به وجود میاره،
]]>
متن سی دی غریزه جنسی 1{ مهندس دژاکام } 2018-09-07T09:09:57+01:00 2018-09-07T09:09:57+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/322 بابک . در مسائل جنسی یک مثلث وجود دارد که یک ضلع سیستم کارکرد سیستم و عضوهای سیستم جنسی است، یک ضلع خواست یا احساس انسان هاست، و قسمت دیگر بهداشت است. که در مورد هر کدام صحبت می کنم.

در مسائل جنسی یک مثلث وجود دارد که یک ضلع سیستم کارکرد سیستم و عضوهای سیستم جنسی است، یک ضلع خواست یا احساس انسان هاست، و قسمت دیگر بهداشت است. که در مورد هر کدام صحبت می کنم.
]]>
متن سی دی بازی پازل { مهندس دژاکام } 2018-09-07T08:58:30+01:00 2018-09-07T08:58:30+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/321 بابک . بنام قدرت مطلقداستان سفر مانند یك بازی می‌باشد، و كل زندگی یك بازی است و ما انسانها بازیگر آن بازی هستیم، و از یك دیدگاه هم این بازی جدی می‌باشد وهم شوخی، و هم سهل می‌باشد و هم سخت و هم مشکل است و هم ساده و برای هر قضیه باید یك تفكری نمائیم و یك راه اصلی پیدا كنیم و یك اندیشه كنیم و یك تحمل نمائیم و یك صبر كنیم، و مانند بازی پازل هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد و اگر درست حركت كنیم،موضوعات مانند نت‌های موسیقی در جهت خوبی قرار می‌گیرند و هنگامی كه درست حركت كنیم در جهت منفی قرار می‌گیرند و پشت سر
بنام قدرت مطلق

داستان سفر مانند یك بازی می‌باشد، و كل زندگی یك بازی است و ما انسانها بازیگر آن بازی هستیم، و از یك دیدگاه هم این بازی جدی می‌باشد وهم شوخی، و هم سهل می‌باشد و هم سخت و هم مشکل است و هم ساده و برای هر قضیه باید یك تفكری نمائیم و یك راه اصلی پیدا كنیم و یك اندیشه كنیم و یك تحمل نمائیم و یك صبر كنیم، و مانند بازی پازل هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد و اگر درست حركت كنیم،

موضوعات مانند نت‌های موسیقی در جهت خوبی قرار می‌گیرند و هنگامی كه درست حركت كنیم در جهت منفی قرار می‌گیرند و پشت سر هم بد می‌آید،

و باید تلاش و سعی خود را بكنیم و آنچه بازی را كامل می‌كند می‌بایست فرمانش برسد (صادر شود)

زیرا قضیه‌ای خاص می‌باشد و اگر بخواهیم ایمان داشته باشیم باید قدرت مطلق اِذن بدهد تا در صراط مستقیم قدم برداریم،

]]>
کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/05/13 2018-08-07T18:52:01+01:00 2018-08-07T18:52:01+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/320 بابک . نهمین جلسه دوره شصت‌ و هشتم ؛ از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "کار،تحصیل،قدرت" با استادی  " مسافر رضا" و نگهبانی " مسافر بهزاد" و دبیری " مسافر حسین" در روز شنبه مورخ 97/05/13رأس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.

نهمین جلسه دوره شصت‌ و هشتم ؛ از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "کار،تحصیل،قدرت" با استادی  " مسافر رضا" و نگهبانی " مسافر بهزاد" و دبیری " مسافر حسین" در روز شنبه مورخ 97/05/13رأس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.
]]>
متن کامل سی دی زیر آب { مهندس دژاکام } 2018-08-07T18:26:01+01:00 2018-08-07T18:26:01+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/319 بابک . به نام خدامتن کامل سی دی زیر آب { مهندس دژاکام }با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه امروز را آغاز می کنیم.سلام دوستان حسین هستم یک مسافر: سلام حسین، خواهش می کنم برای رهایی خودمون از دست نیرومند ترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون است 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند پناه ببریم.امیدوارم که حالتون خوب باشد حال من هم بحمدالله خوب است. امروز یکم فروردین  ماه 95 است که فردا ماه اوله فروردین به اتمام می رسد و اردیبهشت شروع میشود تا چشم به هم زدیم یک ماه یک دوازدهم از سال 95 گذشت و باز 2 تا
به نام خدا

متن کامل سی دی زیر آب { مهندس دژاکام }

با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه امروز را آغاز می کنیم.

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر: سلام حسین، خواهش می کنم برای رهایی خودمون از دست نیرومند ترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون است 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند پناه ببریم.

امیدوارم که حالتون خوب باشد حال من هم بحمدالله خوب است. امروز یکم فروردین  ماه 95 است که فردا ماه اوله فروردین به اتمام می رسد و اردیبهشت شروع میشود تا چشم به هم زدیم یک ماه یک دوازدهم از سال 95 گذشت و باز 2 تا پلک دیگر هم بزنیم 95 هم خلاص میشود.

]]>
آشنایی با سی دی قیاس از امین دژاکام 2018-05-22T17:06:23+01:00 2018-05-22T17:06:23+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/318 بابک . (( قیاس ))مسئله مهمی که در سفر دوم با آن برخورد میکنیم و در مراتب بالای سفر دوم گریبان انسان را میگیرد ، تسخیر شدن است و در سفر دوم یک چیز اجتناب نا پذیر است و انسانهایی که به درجات بالای سفر دوم میرسند حتماً با این موضوع روبرو میشوند و باید آگاه باشند تا بتوانند از آن عبور نمایند .کاری که تسخیر شدن انجام میدهد درست شبیه مصرف مواد مخدر است روی انسان ، یعنی همانگونه که مواد پرده و حجاب روی اندیشه و احساس ما میکشد و اجازه نمیدهد تشخیص دهیم چه اتفاقی در اطراف ما رخ میدهد ، تسخیر هم همین کار را ان

(( قیاس ))


مسئله مهمی که در سفر دوم با آن برخورد میکنیم و در مراتب بالای سفر دوم گریبان انسان را میگیرد ، تسخیر شدن است و در سفر دوم یک چیز اجتناب نا پذیر است و انسانهایی که به درجات بالای سفر دوم میرسند حتماً با این موضوع روبرو میشوند و باید آگاه باشند تا بتوانند از آن عبور نمایند .


کاری که تسخیر شدن انجام میدهد درست شبیه مصرف مواد مخدر است روی انسان ، یعنی همانگونه که مواد پرده و حجاب روی اندیشه و احساس ما میکشد و اجازه نمیدهد تشخیص دهیم چه اتفاقی در اطراف ما رخ میدهد ، تسخیر هم همین کار را انجام میدهد و حس های ما بسته میشود یا کاملاً معکوس عمل میکند مثلاً وقتی اطرافیان از روی محبت و علاقه برای ما کاری را انجام میدهند ولی ما فکر میکنیم که این کارشان از روی عناد و دشمنی است .


در سفر دوم هم این اتفاق می افتد ولی خبری از مصرف مواد نیست ، هنگامی که انسان مواد مصرف میکند هر روز میتوان پیشرفت و آثار مواد را دید و تشخیص داد زیرا در آشکارا انجام میگیرد ، یعنی صور آشکار هم درگیر است اما در موضوع تسخیر و سفر دوم هر آنچه اتفاق می افتد در صور پنهان است و شما چزی را مشاهده نمیکنید و خط کش یا میزان و ترازویی برای اندازه گیری ندارید ، درست همین موضوع است که کار را سخت میکند و کلاً سخت بودن سفر دوم بخاطر همین غیر قابل رویت بودنش است .

]]>
متن سی دی"رمضان"از مهندس-قسمت دوم 2018-05-08T17:36:34+01:00 2018-05-08T17:36:34+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/317 بابک . رمضانبه نام قدرت مطلق اللهماشین دادیم تعمیرگاه ،دوسال پیش،ده هزارتومن را که 80000گرفته ،هیچ،35 لیتر بنزین هم که تو باکش بوده،خالی کرده.میگم چرابنزین خالی کردی،میگه خواستیم دکوو را بزنیم ، بشویی،گفتم خب حالا می خواهی فلان قطعه را بزنی ،1 لیتر بنزین می خواد 30 لیتر که نمی خواهد،می خوای یه کاسه بشوری یا یه میکروفون بشوری ،می گی 30 لیتر بنزین مصرف کردم!اون فاقد جهان بینی است.اونم که شیر را از بز به سبو ریختی ،آب درآن شیر درآویختی.اونم که شیررا می دوشه وآب را میبنده توش،فاقد جهان بینی . برای رهنمون

رمضان

images

به نام قدرت مطلق الله

ماشین دادیم تعمیرگاه ،دوسال پیش،ده هزارتومن را که 80000گرفته ،هیچ،35 لیتر بنزین هم که تو باکش بوده،خالی کرده.میگم چرابنزین خالی کردی،میگه خواستیم دکوو را بزنیم ، بشویی،گفتم خب حالا می خواهی فلان قطعه را بزنی ،1 لیتر بنزین می خواد 30 لیتر که نمی خواهد،می خوای یه کاسه بشوری یا یه میکروفون بشوری ،می گی 30 لیتر بنزین مصرف کردم!اون فاقد جهان بینی است.اونم که شیر را از بز به سبو ریختی ،آب درآن شیر درآویختی.اونم که شیررا می دوشه وآب را میبنده توش،فاقد جهان بینی . برای رهنمون بشر یعنی این . یعنی آب توشیر نریزی ،یعنی نزول نخورید ،یعنی باک بنزین یارو را خالی نکنید.یعنی 10000را 100000 نگیرید.اسم خودتم یه اسم خاص نگذاری.این یعنی جهان بینی آقای فرماندار،استاندار،وکیل.آقای وزیر …پس جهان بینی در همه جا مطرحه.

مساله روزه ،جسم ،روان،جهان بینی. روزه چه کار با جسم ما می کند؟برای جسم ما، مفید است یا مفید نیست؟یکی یکی نگاه می کنیم.می آییم ماشین های صنعتی را نگاه می کنیم،آیا شما می توانید یه کوره را کاری کنید که دائم کار بکند؟یعنی موتور دائم 24ساعته کاربکند؟یا دیگهای بخار دائما” کار بکند؟خیلی تاسیسات.شما می گید مکانیک وماشین ها با بدن انسان فرق می کند.!

بدنانسان ،دقیقا” یک ماشین است.جسم انسان دقیقا” یک ماشین است.با ماشین فرقی نمی کند.جسمش را می گویم.بلکه یک ماشین بسیار بسیارپیچیده ؛اگر کبد انسان را نگاه بکنید،یک پالایشگاه به اندازه ی پالایشگاه تهران نمی تواند کار کبد را انجام بدهد.اگرکلیه ها را نگاه بکنید،یک تصویه خانه بسیار عظیم ،می خواد که کار کلیه ها را انجام بدهد.هر قسمت را نگاه بکنید،برای خودش یک کارخانه است،یک صنعت است.شما بخواهیدیک ماشین درست کنید مثل دست ،مثل انگشتها کار بکند ،می دانید چقدرعظیم وبزرگ می شود.من می خواهم این خودکار را بردارم دستم میاد به طرف خودکار،انگشتهام باز میشه فشاری که وارد می کنه،یک فشار دیگر است،اگر بخوام لیوان آب را بردارم ،اگر فشاری که برای خودکار برمی دارم ،برای لیوان آب بکار بگیرم،لیوان آب بلند نمیشه.


]]>
متن سی دی"رمضان"از مهندس-قسمت اول 2018-05-08T17:32:03+01:00 2018-05-08T17:32:03+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/316 بابک . رمضانبه نام قدرت مطلق اللهامروز 19 خرداد 1394خوشحالم میبینم اکثر بچه ها دارند آدامس می خورند وخوردن آدامس نشانه ی خیلی خوبی است.بچه هایی که تا چند وقت پیش آدامس نمی خوردن حالا همه مشغول جویدن آدامس هستند واین خیلی باعث خوشحالی است.مطلبی را که می خواهم امروز بیان کنم،مربوط به تاریخ 26/8/80 است که شاگرد با استادش باهمدیگر صحبت می کنند؛در این قصه ی ادامه دار ما.عنوان این مطلب (عظیم ترین مکتوب) که کتاب آسمانی ماست.برای اینکه بدانید ما هم درجای خویش که هم هست وهم نیست،به گونه ای رمضان را آغاز ن

رمضان

images

به نام قدرت مطلق الله

امروز 19 خرداد 1394

خوشحالم میبینم اکثر بچه ها دارند آدامس می خورند وخوردن آدامس نشانه ی خیلی خوبی است.بچه هایی که تا چند وقت پیش آدامس نمی خوردن حالا همه مشغول جویدن آدامس هستند واین خیلی باعث خوشحالی است.

مطلبی را که می خواهم امروز بیان کنم،مربوط به تاریخ 26/8/80 است که شاگرد با استادش باهمدیگر صحبت می کنند؛در این قصه ی ادامه دار ما.

عنوان این مطلب (عظیم ترین مکتوب) که کتاب آسمانی ماست.

برای اینکه بدانید ما هم درجای خویش که هم هست وهم نیست،به گونه ای رمضان را آغاز نمودیم از خواسته های خودکه می دانید ،درخواستی نداریم .این ماه مبارک معلم خوبی است برای آنانی که برای تزکیه ی خویش با آگاهی تلاش می نمایند.برای فهمیدن وجذب مطالب،در گفته ها بایستی دلی روشن وقلبی پر از نور باشد.وتوان واندیشه در آن مانند امواج ونور روشنایی داشته باشد.این عمل شما نشان از این است که در اعماق وجود هستی انسانها چراغی روشن بنمائید که این سبب رهایی یا راهی باشد تا از اعماق تاریکی ،به طرف روشنایی قدم بردارد .کتاب اول بایستی خوب در دلها جای بیابد وفهم گرددوآنگاه می شود از آن آنچه ارسال شده می شود،برای باز کردن عظیم ترین مکتوب ارسالی به کار آید ،نام آنرا خود می دانید.واما آموزش وتعلیم دادن شما که به مطالبی منتهی می شود ،بسیار خوب است زیرا در آن حالت اشارات را خوب خواهید دید.این دستور می گوید: ما  هم خوشحالیم زیرا کلید باز می شود واز آنچه می خوانید ومکتوب می کنید،مانند یک مساله به نظر بسیار سخت ویا کلیدی ،کائنات را در ساده ترین کلمات به رشته تحریر درمی آورید که جایگاه دانش وادراک را مشخص می نماید.به عبارتی به اقیانوس غلبه یافته ودرآن به آرامی غوطه ور می شوید ویک بار دیگرآموزشی به گونه ای دیگر درخور اندیشمندان ظهور می یابد که با دید بصیرت به آن بنگرد وکلیدهارا بیابند وبه کاربگیرند وعبادت الله رابا تمام وکمال انجام بدهند.

]]>