درمان اعتیاد و گروه درمانی لژیون مسعود غفاری این وبلاگ متعلق به لژیون مسافر مسعود غفاری از کمک راهنمایان کنگره60 میباشد خداوند را سپاس که شرایطی فراهم آمد تا بتوانیم بگوییم : درمان اعتیاد حاصل می شود به شرط آنکه راه را یافته باشیم و این راه به همت بلند معلم بزرگوارم جناب مهندس دژاکام سالها پیش یافته شد و به ما انتقال داده شد ، حال ما نیز وظیفه داریم تا این تجربیات را به دیگران انتقال دهیم. tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com 2020-04-02T16:02:41+01:00 mihanblog.com کارگاه آموزشی عمومی روز شنبه 1398/06/30 2019-10-08T14:30:29+01:00 2019-10-08T14:30:29+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/361 بابک . نهمین جلسه از دوره هفتاد و دوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر و همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه  " صورت مسئله اعتیاد  " با استادی  " مسافر رضا, و نگهبانی " مسافر احمد" و دبیری " مسافر سعید" در روز شنبه مورخ 98/06/30 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

نهمین جلسه از دوره هفتاد و دوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر و همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه  " صورت مسئله اعتیاد  " با استادی  " مسافر رضا, و نگهبانی " مسافر احمد" و دبیری " مسافر سعید" در روز شنبه مورخ 98/06/30 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
]]>
کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز چهارشنبه 1398/05/02 2019-09-03T07:52:07+01:00 2019-09-03T07:52:07+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/360 بابک . پنجمین جلسه از دوره هفتادودوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "حرمت کنگره 60 . چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟ " با استادی  " مسافر رضا" و نگهبانی " مسافر منصور" و دبیری " مسافر امیر " در روز چهارشنبه مورخ 98/05/02رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


پنجمین جلسه از دوره هفتادودوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "حرمت کنگره 60 . چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟ " با استادی  " مسافر رضا" و نگهبانی " مسافر منصور" و دبیری " مسافر امیر " در روز چهارشنبه مورخ 98/05/02رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
]]>
گفتگو با کمک راهنما و ایجنت پارک لاله 2019-09-03T07:38:58+01:00 2019-09-03T07:38:58+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/359 بابک . توفیق هم‌کلامی با کمک راهنما و ایجنت پارک لاله جناب آقای حامد شمس نصیبم شد.شما را به سهیم شدن در این حس زیبا، با مطالعه این گفتگو دعوت می‌نمایم.

توفیق هم‌کلامی با کمک راهنما و ایجنت پارک لاله جناب آقای حامد شمس نصیبم شد.شما را به سهیم شدن در این حس زیبا، با مطالعه این گفتگو دعوت می‌نمایم.

]]>
کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز چهارشنبه 1398/05/02 2019-07-25T07:06:06+01:00 2019-07-25T07:06:06+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/358 بابک . پنجمین جلسه از دوره هفتادودوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "حرمت کنگره 60 . چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟ " با استادی  " مسافر رضا" و نگهبانی " مسافر منصور" و دبیری " مسافر امیر " در روز چهارشنبه مورخ 98/05/02رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


پنجمین جلسه از دوره هفتادودوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "حرمت کنگره 60 . چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟ " با استادی  " مسافر رضا" و نگهبانی " مسافر منصور" و دبیری " مسافر امیر " در روز چهارشنبه مورخ 98/05/02رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
]]>
کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1398/04/10 2019-07-16T12:01:14+01:00 2019-07-16T12:01:14+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/357 بابک . دهمین  جلسه از دوره هفتاد و یکم  سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "آداب و معاشرت ، ادب و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی" با استادی"   مسافر رضا" و نگهبانی " مسافر بهزاد " و دبیری " مسافر احمد" در روز دوشنبه مورخ 1398/04/10راس ساعت 17:00 شروع به کار کرد.

دهمین  جلسه از دوره هفتاد و یکم  سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "آداب و معاشرت ، ادب و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی" با استادی  مسافر رضاو نگهبانی " مسافر بهزاد " و دبیری " مسافر احمد" در روز دوشنبه مورخ 1398/04/10راس ساعت 17:00 شروع به کار کرد.
]]>
نمونه سوالات چهار مقاله(صورت مسئله اعتیاد+سمزدایی) 2019-06-09T12:23:36+01:00 2019-06-09T12:23:36+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/356 بابک . 1-چرا باید روش درمان بیماری اعتیاد بر اساس صورت مسئله اعتیاد طراحی شود؟2-توضیح کامل وشرح صورت مسئله اعتیاد در چه سالی و کجا مطرح شد؟3-هدف از صورت مسئله اعتیاد چیست ؟4-اولین ترک اقای مهندس دژاکام در چه سالی بود و پایان سفر ایشان کی بود؟5-عکس العملهای اشکار چیست ؟ وشدت این عکس العملها به چه چیز بستگی دارد؟6-چند نمونه از عکس العملهای اشکار را نام ببرید؟

1-چرا باید روش درمان بیماری اعتیاد بر اساس صورت مسئله اعتیاد طراحی شود؟

2-توضیح کامل وشرح صورت مسئله اعتیاد در چه سالی و کجا مطرح شد؟

3-هدف از صورت مسئله اعتیاد چیست ؟

4-اولین ترک اقای مهندس دژاکام در چه سالی بود و پایان سفر ایشان کی بود؟

5-عکس العملهای اشکار چیست ؟ وشدت این عکس العملها به چه چیز بستگی دارد؟

6-چند نمونه از عکس العملهای اشکار را نام ببرید؟


]]>
سوال از کتاب ادموند و هلیا 2019-06-09T12:15:30+01:00 2019-06-09T12:15:30+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/355 بابک . 1 - برای ساکنین آسمان‌ها چه چیزی یکنواخت و عادی شده بود؟موضوع حیات. 2 - پادشاه برای چه موضوعی گابریل و مایکل را دعوت کرده بود؟برای صحبت در مورد خلق زمان.3 - فضا = حرکت ذره در مکان.

1 - برای ساکنین آسمان‌ها چه چیزی یکنواخت و عادی شده بود؟

موضوع حیات.

 2 - پادشاه برای چه موضوعی گابریل و مایکل را دعوت کرده بود؟

برای صحبت در مورد خلق زمان.

3 - فضا = حرکت ذره در مکان.

]]>
مجموعه سوال های ترتیبی (( جهان بینی دو)) 2019-05-13T21:13:42+01:00 2019-05-13T21:13:42+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/354 بابک . 1- گام اول در جهان بینی چیست ؟2- در چه زمانی در بازی برای خود مشکلات درست می کنیم ؟3- زندگی ما شبیه به چه چیزی است ؟4- در کنگره شصت ما به چه چیزی معتقد هستیم ؟5-در جهان بینی ما بدنبال چه چیزی هستیم ؟
1- گام اول در جهان بینی چیست ؟

2- در چه زمانی در بازی برای خود مشکلات درست می کنیم ؟

3- زندگی ما شبیه به چه چیزی است ؟

4- در کنگره شصت ما به چه چیزی معتقد هستیم ؟

5-در جهان بینی ما بدنبال چه چیزی هستیم ؟

]]>
مجموعه سوال های ترتیبی (( جهان بینی یک)) 2019-05-13T21:10:25+01:00 2019-05-13T21:10:25+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/353 بابک . 1- جهان بینی را تعریف کنید .2-جهان بینی درون و برون را توضیح دهید .3-مقوله جهان بینی اولین بار کی و کجا مطرح شد ؟4-سفر اول چیست ؟5-سفر دوم چیست ؟
1- جهان بینی را تعریف کنید .

2-جهان بینی درون و برون را توضیح دهید .

3-مقوله جهان بینی اولین بار کی و کجا مطرح شد ؟

4-سفر اول چیست ؟

5-سفر دوم چیست ؟

]]>
مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی چهاردهم )) 2019-05-13T21:03:59+01:00 2019-05-13T21:03:59+01:00 tag:http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/352 بابک . 1-عنوان وادی چهاردهم را بنویسید .2-وقتی باورها با محبت واقعی عجین شوند چه میشوند ؟3-دیگرانی که هیچوقت حضور نداشته اند مانند چیست ؟4-نام نامی انسان ها از چه چیزی است ؟5-همیشه چه چیزی ما را یاری خواهد رسانید ؟
1-عنوان وادی چهاردهم را بنویسید .

2-وقتی باورها با محبت واقعی عجین شوند چه میشوند ؟

3-دیگرانی که هیچوقت حضور نداشته اند مانند چیست ؟

4-نام نامی انسان ها از چه چیزی است ؟

5-همیشه چه چیزی ما را یاری خواهد رسانید ؟

]]>