تبلیغات
درمان اعتیاد و گروه درمانی لژیون مسعود غفاری - نمایش آرشیو ها

بیایید این آتش ویرانگر را مهار کنیم!
کارگاه آموزشی عمومی روز شنبه 1398/06/30
کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز چهارشنبه 1398/05/02
گفتگو با کمک راهنما و ایجنت پارک لاله
کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز چهارشنبه 1398/05/02
کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1398/04/10
نمونه سوالات چهار مقاله(صورت مسئله اعتیاد+سمزدایی)
سوال از کتاب ادموند و هلیا
مجموعه سوال های ترتیبی (( جهان بینی دو))
مجموعه سوال های ترتیبی (( جهان بینی یک))
مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی چهاردهم ))
مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی سیزدهم ))
مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی دوازدهم ))
مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی یازدهم ))
مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی دهم ))
مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی نهم ))
مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی هشتم ))
مجموعه سوال های تربیتی (( وادی هفتم ))
مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی ششم ))
مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی پنجم ))
مجموعه سوالهای ترتیبی (( وادی چهارم ))
مجموعه سوالها ی ترتیبی (( وادی سوم ))
مجموعه سوالهای ترتیبی (( وادی دوم ))
سوالات کتاب 60 درجه زیر صفر
متن سی دی با نادان سخن مگوئید
گزارش تصویری مراسم پنجمین سال رهایی استاد جهان بینی آقای امین دژاکام
سی دی ساختمان جسم
سی دی ساختمان جسم 2
سی دی ساختمان جسم 3
پیام سی دی ساختمان جسم ۶
متن سی دی تحویل گرفتن فرماندهی
متن کامل سی دی تسلیم قدرت مطلق { مهندس دژاکام }
متن کامل سی دی شناخت{ مهندس دژاکام }
متن سی دی غریزه جنسی 2{ مهندس دژاکام }
متن سی دی غریزه جنسی 1{ مهندس دژاکام }
متن سی دی بازی پازل { مهندس دژاکام }
کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/05/13
متن کامل سی دی زیر آب { مهندس دژاکام }
آشنایی با سی دی قیاس از امین دژاکام
متن سی دی"رمضان"از مهندس-قسمت دوم
متن سی دی"رمضان"از مهندس-قسمت اول
سی دی ترس استاد امین دژاکام
متن سی دی (( فلز وجودی و انرژی ))استاد امین
سی دی امواج بازدارنده ذهن ( استاد امین دژاکام )
گزارش تصویری از سوم فروردین سال 97
گزارش تصویری از دوم روز فروردین سال97
متن کامل سی دی آموزشی "راه درست" مهندس دژاکام
متن کامل سی دی آموزشی "تعطیلات" مهندس دژاکام
متن کامل سی دی آموزشی "زرنگی" مهندس دژاکام
متن کامل سی دی آموزشی "سیر و سلوک" مهندس دژاکام
متن کامل سی دی آموزشی "چرخش" مهندس دژاکام


  • تعداد صفحات :6
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  


Admin Logo
themebox Logo
19
19